Zona baixes emissions
Zona baixes emissions

Des de l'1 de gener de 2020 en centre de la ciutat de Barcelona es veu afectat per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que afecta la ciutadania catalana i als visitants que accedeixin a la ciutat en vehicle privat.

De la mateixa manera, els vehicles estrangers que vulguin accedir al centre de la ciutat i no tinguin etiqueta ambiental, hauran de sol•licitar una prèvia autorització per a poder accedir a la ZBE. Aquí podrà conèixer el procediment concret i el preu per a tramitar l'autorització.

Adjuntem el resum de la informació facilitada per la Direcció de Turisme i Esdeveniments de l’Ajuntament de Barcelona.